ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

No item found!

ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ

 1. Περιφερειακό και αστικό δίκτυο

Αναφορικά με το Περιφερειακό και Αστικό δίκτυο προτείνεται:

 1. Συνδυασμένος πολεοδομικός και κυκλοφοριακός σχεδιασμός.  Ανάπτυξη στρατηγικής αποτροπής διαμπερούς κυκλοφορίας αυτοκινήτων και πολιτική ανάπτυξης ΜΜΜ. Οι αστικές συγκοινωνίες, ως μοναδικό έως τώρα μέσο μαζικής μεταφοράς στην πόλη, θα πρέπει να αξιολογηθούν, στη βάση της συνολικής ρύθμισης, ώστε να αναλάβουν τον καθοριστικό τους ρόλο στις αστικές μεταφορές. Η αναζήτηση τρόπων επαναπροσδιορισμού της τιμολογιακής πολιτικής του εισιτηρίου, ώστε να ωφεληθούν οι πολίτες συνολικά, αποτελεί προτεραιότητα.
 2. Ενθάρρυνση της εγκατάστασης μικτών χρήσεων. Ο διαχωρισμός των χρήσεων είναι μια από τις αιτίες της εντατικοποίησης της χρήσης του αυτοκινήτου.
 3. Ισόρροπη αποκέντρωση με επέμβαση σε μεταβλητές - κλειδιά, που θα στοχεύει σε μια περισσότερο ομοιόμορφη κατανομή του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων στο σύνολο του συγκροτήματος της πόλης.
 4. Στρατηγική κατεύθυνση προς τις μη μηχανοκίνητες μετακινήσεις, με ενιαίο δίκτυο, ενιαίου σχεδιασμού, πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, με χώρους μετεπιβίβασης για ποδήλατα σε σταθμούς ή στάσεις λεωφορείων.
 5. Βελτίωση της τεχνικής αποδοτικότητας των μέσων μεταφοράς, που σημαίνει μικρότερα αυτοκίνητα, κατάλληλα προσαρμοσμένα για την κυκλοφορία στην πόλη.
 6. Ενιαίο κέντρο διαχείρισης σηματοδότησης με ελεγχόμενο κόστος.

2.  Σιδηροδρομικό δίκτυο – Σιδηροδρομικός σταθμός

Αναφορικά με Σιδηροδρομικό δίκτυο και τον Σιδηροδρομικό Σταθμό προτείνεται:

 1. Η υπογείωση των υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών, εντός του ιστού της πόλης, που είναι εφικτή, χωρίς απαγορευτικό, όπως θέλουν να πιστεύουμε, κόστος.
 2. Η ανάπλαση του χώρου του σιδηροδρομικού σταθμού και του τελωνείου, εντάσσοντάς τους λειτουργικά στον ιστό της πόλης.
 3. Η ανάπτυξη προαστιακού σιδηροδρόμου στη βάση της δημιουργίας του δίπολου Λάρισας - Βόλου, μέσα στα πλαίσια του νέου ΡΣΛ. Η επέκταση της λειτουργίας της γραμμής του προαστιακού σιδηρόδρομου έως το αθλητικό κέντρο του πυρήνα Β.

3.  Κόμβοι

Αναφορικά με τους κόμβους προτείνεται:

 1. Συνδυασμός μετακινήσεων με επιβατικό αυτοκίνητο και ΜΜΜ, μέσω οργανωμένων χώρων στάθμευσης μετεπιβίβασης, όπου η στάθμευση θα γίνεται δωρεάν, ή με ελάχιστο κόστος.
 2. Ολοκλήρωση, με άμεση προτεραιότητα, των δακτυλίων κυκλοφορίας της πόλης.
 3. Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων συνδέσεων του εσωτερικού δακτυλίου της πόλης με τις συνοικίες της.
 4. Δημιουργία, σε σχέση με τα παραπάνω, περιφερειακά, στα όρια του εσωτερικού δακτυλίου της πόλης, ικανών χώρων στάθμευσης.
 5. Μεταφορά του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό.
 6. Σχεδιασμός των επεκτάσεων και αναπλάσεων, ώστε να οργανωθούν πόλοι ανάπτυξης με καθορισμένους κυκλοφοριακούς κόμβους.
 7. Άμεση καταγραφή και αξιολόγηση, κατά σειρά σπουδαιότητας για την λειτουργία της πόλης, των δημόσιων χώρων, δεσμευμένων και μη, ώστε να καταρτιστεί σχέδιο απόδοσής τους στην πόλη και τους πολίτες.
 8. Εκμετάλλευση όλων των θεσμικών πλαισίων (ΓΠΣ, Ν. 2745/99, Ν. 2508/97, Ν. 2742/99 κλπ) και διεκδίκηση, ώστε τα "αστικά" κενά (εκτάσεις στρατοπέδων, ΕΘΙΑΓΕ, ΟΣΕ) να αποτελέσουν μέρος της πόλης και όχι φραγμούς της.
 9. Η πολιτική των επεκτάσεων να προσαρμοστεί στην διασφάλιση αστικού και περιαστικού πρασίνου.
 10. Έμφαση στην ανάκτηση ελεύθερων χώρων, μέσω αναπλάσεων, για την πόλη.

ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

Η πολιτική για τους δημόσιους χώρους πρέπει να έχει τις ακόλουθες στοχεύσεις και δράσεις:

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
loader

ΚΙΝΗΣΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δεν βρέθηκαν εκδηλώσεις

Τελευταία Νέα