ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

No item found!

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Θέλουμε έναν δήμο δυναμικό και  βιώσιμο,που θα αναδειχθεί σε  οικονομικό, εμπορικό, περιβαλλοντικό,  διοικητικό, μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδας.

Βιώσιμη ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού Τομέα

Θα δοθεί έμφαση:

 • Σε πολιτικές Ποιότητας (ΠΟΠ και ποιοτικών εταιρικών προιόντων, ολοκληρωμένης παραγωγής κλπ) και σε πολιτικές Συνεργασίας
 • Στην κινηματική και θεσμική σύνδεση παραγωγών – καταναλωτών χωρίς μεσάζοντες
 • Στην σύνδεση παραδοσιακού Λαρισαικού γεύματος με χώρους εστίασης.
 • Θα επιδιωχθεί  η υποστήριξη και άλλων υπηρεσιών και θεσμών συνεργασίας όπως ΤΟΕΒ, στην διαχείριση αρδεύσιμου και πόσιμου νερού, δημιουργία επιδεικτικών και εκπαιδευτικών αγροκτημάτων με ανάδειξη και της Αβερώφειας Γεωργικής σχολής.
 • Οι Υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων θα συμβάλλουν στην τεκμηρίωση, διεκδίκηση και  αξιοποίηση των Ευρωπαικών Προγραμμάτων ιδιαίτερα  για:
  • Βιώσιμη διαχείριση αρδεύσιμων νερών, βοσκοτόπων, αγροπεριβαλλοντικών μέτρων
  • Χωροθέτηση των χρήσεων αστικής και αγροτικής γής
  • Εξειδίκευση του 30% των δράσεων του Γεωργικού ταμείου  για δράσεις εκπαίδευσης και επενδύσεις για νέους αγρότες, σήμανση και πιστοποίηση ποιότητας ποιοτικών και βιολογικών προιόντων, προστασία τοπικών σπόρων, ποικιλιών και φυλών ζώων, επιχειρησιακά σχέδια συνεταιριστικών ομάδων παραγωγών, μικρομεσαίων επενδύσεων μεταποίησης και εμπορίας.

Βιώσιμη οικοτουριστική Ανάπτυξη της Λάρισας

 • Διαμόρφωση τουριστικών διαδρομών
 • Διαδημοτικές συνεργασίες για παρεμβάσεις σε υποδομές και στην διαχείρισή τους στην κατεύθυνση ανάδειξης των πολιτιστικών, ιστορικών, περιβαλλοντικών και τουριστικών διαδρομών
 • Δημιουργία Γραφείου Τουρισμού στον Δήμο Λαρισαίων.

Βιώσιμη ανάδειξη των Υπηρεσιών της Λάρισας

 • Δημιουργία Θεσσαλικού πόλου αγροτικής και επιχειρηματικής καινοτομίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Λάρισας
 • Προώθηση δράσεων κοινωνικής οικονομίας,
 • Προσαρμογή των τοπικών συμφώνων απασχόλησης στην αντιμετώπιση της ανεργίας με την προώθηση δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Προώθηση της διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή
 • Θα αξιοποιηθούν οι Υπηρεσίες τού διεπιστημονικού  δυναμικού του Δήμου, ο θεσμός του συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης και  η αμεσοδημοκρατική συμμετοχή των φορέων και πολιτών
 • Θα διαμορφωθεί ένα τεκμηριωμένο Επιχειρησιακό σχέδιο διεκδίκησης πόρων από τα 5 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα προγράμματα και τις κοινοτικές πρωτοβουλίες.

Διασύνδεση Υπηρεσιών, Εμπορίου, Πολιτισμού και Τουρισμού

 • Υπηρεσίες μιας στάσης και διασύνδεσης με Νομαρχία, Επιμελητήριο, Δικαστικές αρχές, ΟΑΕΔ, Ασφαλιστικά ταμεία κ.τ.λ.
 • Εξυγίανση της σχέσης μεταξύ Δήμου και επιχειρήσεων προμηθευτών του και κατάργηση της  γραφειοκρατικήςκωλυσιεργίας με τον εκ του νόμου αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρεών.
 • ‘Ελεγχος του πλανόδιου παρεμπορίου και της ασυδοσίας στους κοινόχρηστους χώρους.
 • Δημιουργία ενός Κέντρου Συνεργασιών, Υποστήριξης και πληροφόρησης των φορέων και Υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό, τουριστικό και παραγωγικό τομέα, διασυνδέοντας αποτελεσματικά την παραγωγή με την κατανάλωση προιόντων και υπηρεσιών.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
loader

ΚΙΝΗΣΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δεν βρέθηκαν εκδηλώσεις

Τελευταία Νέα