Απόδοση Του Δημοσίου Χώρου Στον Πολίτη

Η Λάρισα είναι η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που σχεδίασε και ξεκίνησε ένα μεγαλόπνοο έργο για την αναμόρφωση του δημόσιου χώρου, που αποδίδεται στον πολίτη. Το πρώτο τμήμα του ολοκληρώθηκε στο κέντρο της πόλης καθώς επίσης έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η διεκδίκηση των εκτάσεων του ΕΘΙΑΓΕ και η αρχιτεκτονική μελέτη των παρεμβάσεων στην περιοχή.

Image

Τα συστατικά του μεγαλόπνοου αυτού έργου είναι:

01

Διαμόρφωση και εμπέδωση μιας διαφορετικής αντίληψης σε ολόκληρο το φάσμα των Αστικών Μετακινήσεων με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

02

Η αξιοποίηση των εκτάσεων που διεκδικήθηκαν και αποκτήθηκαν από το ΕΘΙΑΓΕ για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου αστικού πόλου, με συνεδριακό κέντρο, υπηρεσίες κέντρου πόλης κλπ

03

Διαρκής διαβούλευση με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος για την οριστικοποίηση της λύσης διέλευσης των γραμμών από την πόλη και την αξιοποίηση των εκτάσεων που ανήκουν στον Οργανισμό

04

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απαλλοτριώσεων για το οικοδομικό τετράγωνο απέναντι από το Αρχαίο Θέατρο και ξεκινούν οι κατεδαφίσεις, καθώς επίσης και ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ώστε να ενοποιηθεί ο χώρος μεταξύ του Αρχαίου Θεάτρου και της Κεντρικής Πλατείας της πόλης

05

Αντικατάσταση των οργάνων στις Παιδικές Χαρές της πόλης, με καινούρια φιλικά προς το περιβάλλον και τα παιδιά και εξασφάλιση της προσβασιμότητας για ΑμΕΑ

06

Αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων χώρων (Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, πεζόδρομοι κλπ)

Επικοινωνία

Βενιζέλου 109 & Παπαναστασίου, Λάρισα

email: info@simparataksi.gr