Εκλογική Περιφέρεια Λάρισας

Εκλογική Περιφέρεια Γιάννουλης

Εκλογική Περιφέρεια Κοιλάδας

Στις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο από 1000 κατοίκους η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ υποστηρίζει ανεξάρτητα ψηφοδέλτια σεβόμενη τις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν στις μικρές κοινωνίες των χωριών του δήμου μας.