Skip to main content

 

Την κατηγορηματική αντίθεση στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο τελικώς υπερψηφίστηκε, για το θέμα της διαχείρισης των νερών εξέφρασε με κάθε τρόπο η δημοτική αρχή της Λάρισας.

 

Ο ίδιος ο δήμαρχος Απόστολος Καλογιάννης, ως μέλος του ΔΣ. της ΚΕΔΕ αλλά και ως αντιπρόεδρος της Ενωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) τοποθετήθηκε στη συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, εκφράζοντας την κάθετη αντίθεση των φορέων της Τοπικής Αυτοδοίκησης και την έντονη ανησυχία ότι το νομοσχέδιο ανοίγει την πόρτα στην ιδιωτικοποίηση του νερού.

 

Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων σε σχετικό ψήφισμα που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, σημειώνει τα εξής:

 

«Εν όψει της κατάθεσης από την κυβέρνηση προς ψήφιση νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Μετονομασία της ΡΑΕ σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση υδατικής πολιτικής”, υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων το παρακάτω ψήφισμα και καλούμε όλους τους δημοτικούς συμβούλους να το υπερψηφίσουν.

Με αιφνίδιο τρόπο και λίγο πριν το κλείσιμο της Βουλής τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και την καθαρά Δευτέρα (27-02-2023) το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής», στο σχεδιασμό του οποίου δεν μετείχαν θεσμικοί φορείς για τις ΔΕΥΑ, όπως είναι η Επιτροπή Καθοδήγησης ΥΠΕΝ – ΥΠΕΣ – ΥΠΑΝΕ – ΕΝΠΕ – ΚΕΔΕ – ΕΔΕΥΑ της Προγραμματικής Σύμβασης ολοκλήρωσης των υποδομών λυμάτων, δημιουργώντας ένα καινούριο πλαίσιο που πλήττει με άκομψο και βίαιο τρόπο τη λειτουργία των ΔΕΥΑ, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου, που είναι και οι βασικοί πάροχοι ύδατος.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, συντασσόμενο πλήρως με την ομόφωνη Απόφαση 81/24-02-2023 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ, αλλά και με τις θέσεις που εκφράστηκαν στη διαβούλευση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο της ΚΕΔΕ και τις θέσεις των ΕΔΕΥΑ και ΠΟΕ ΔΕΥΑ, όπως αυτές αποτυπώνονται στις σχετικές ανακοινώσεις τους, ζητά άμεσα την απόσυρση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου για τους ακόλουθους λόγους :

 

  1. Αποσκοπεί στη σταδιακή ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδατος. “Το νερό είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που τελεί υπό καθεστώς νόμιμου μονοπωλίου υπό την εποπτεία και διαχείριση θεσμοθετημένων οργάνων τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και των συναρμόδιων υπουργείων”, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΟΕ ΔΕΥΑ, αλλά .
  2.  

Αντιβαίνει στο Σύνταγμα κάθε προσπάθεια αλλοίωσης του κοινωνικού και δημόσιου χαρακτήρα διαχείρισης του ύδατος και έρχεται σε αντίθεση με αποφάσεις του ΣτΕ υπέρ της δημόσιας διαχείρισης του νερού.

 

  1. Καταργεί τον πυρήνα του ν. 1069/1980, ιδρυτικού των ΔΕΥΑ. Θεσμοθετεί αρμοδιότητες της προτεινόμενης ΡΑΑΕΥ οι οποίες στοχεύουν στην άρση βασικών στοιχείων του αυτοδιοίκητου τόσο των ΔΕΥΑ, όσο και των ΟΤΑ.

 

  1. Δημιουργεί ρυθμιστική αρχή, της οποίας η ύπαρξη συνιστάται στη ρύθμιση κανόνων ελεύθερης αγοράς (ενέργεια) και η οποία δεν είναι δυνατό να υπάρξει στην παροχή υπηρεσιών ύδατος. Το νερό αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και η διαχείριση του δημόσιο, κοινωνικό αγαθό και όχι οικονομικό μέγεθος που υπόκειται σε ανταγωνισμό.

 

  1. Επιβάλει, μέσω της προτεινόμενης ρυθμιστικής αρχής, συγχωνεύσεις και συνενώσεις ΔΕΥΑ, χωρίς προηγουμένως να προτείνονται μέτρα για την υποστήριξή τους. Δεν λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματα της μελέτης της DG Regio.

 

  1. Παραπλανητικά συνδέει την σκοπιμότητά του με δήθεν οδηγίες της ΕΕ (οι οποίες αποκλειστικά αφορούν στην ενέργεια). Αποκρύπτει πως σε καμία περίπτωση οι έξι πυλώνες, του άρθρου 3, του Κανονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επιβάλουν τέτοιας μορφής ρύθμιση.

 

  1. Θεσμοθετεί πόρους και κυρώσεις σε βάρος των ΔΕΥΑ και υπέρ της νέας ρυθμιστικής αρχής χωρίς να αναγνωρίζει τον κοινωφελή και ανταποδοτικό χαρακτήρα των ΔΕΥΑ.

 

  1. Δεν διασφαλίζει την αναγκαία διαβούλευση και συναίνεση που απαιτείται για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, ξεχνώντας ότι “…Οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές μπορούν να θεωρηθούν σημαντικοί εταίροι στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων. Είναι επομένως σκόπιμη η δέουσα διαβούλευση και συμμετοχή τους σύμφωνα με το εθνικό νομικό πλαίσιο…»” (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/241 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας).

 

  1. Προβλέπει διαδικασία πιστοποίησης φορέων διαχείρισης ύδατος την οποία σκοπίμως δεν προσδιορίζει και προφανώς υπονοεί την πιστοποίηση και είσοδο ιδιωτών παρόχων στην διαχείριση του ύδατος, βάλλοντας ευθέως πλέον κατά της συνταγματικά κατοχυρωμένης δημόσιας και μονοπωλιακής διαχείρισης του ύδατος.

 

  1. Πλήττει του ίδιους του πολίτες καθώς η υπαγωγή των υπηρεσιών ύδατος σε ρυθμιστική αρχή, με όρους ελεύθερης αγοράς θα οδηγήσει σε εκτίναξη των τιμών.

 

Leave a Reply