Skip to main content

  • Απ. Καλογιάννης: Αναγνώριση για την Δημοτική Πινακοθήκη – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα και ολόκληρη την πόλη

 

  • Αν. Ψάρρα : Αποδίδει η πολιτιστική στρατηγική με το «άνοιγμα» του Μουσείου και τη «συνομιλία»  με το ευρύ κοινό και την εκπαιδευτική κοινότητα

 

 

Με ομόφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την έκδοση της σχετικής απόφασης, εγκρίθηκε το αίτημα αναγνώρισης της σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 3028 /2002.

Κατά την αναγνώριση αποτυπώνεται, εξετάζεται και αξιολογείται η συμμόρφωση του μουσείου ως προς το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, τα διεθνή πρότυπα και την επιστημονική δεοντολογία. Πρόκειται για ένα σύστημα διαδικασιών αξιολόγησης, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση και αναβάθμιση των μουσείων της επικράτειας, με επιστέγασμα την απονομή του σήματος «Αναγνωρισμένο Μουσείο» ή «Πιστοποιημένο Μουσείο», σε όσα μουσεία ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές και αποδεδειγμένα εφαρμόζουν καλές πρακτικές, σε όλους τους τομείς της οργάνωσης και λειτουργίας τους.

 

Σύμφωνα με την εισήγηση των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ προς το Συμβούλιο των Μουσείων «Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας -Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα λειτουργεί ως ένα μουσείο ιδιαίτερα ενεργό και εξωστρεφές που αναπτύσσει την δραστηριότητά του με βασικούς άξονες την ανάπτυξη και προβολή της τέχνης, την ενίσχυση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, την εξοικείωση με τις εικαστικές τέχνες και την αισθητική καλλιέργεια. Διαθέτει μία από τις σημαντικότερες συλλογές εικαστικών τεχνών στην χώρα μας, η οποία θεωρείται εφάμιλλη πολλών άλλων ομοειδών της. Λειτουργεί σύμφωνα με τα επαγγελματικά και επιστημονικά πρότυπα που το ΥΠΠΟΑ έχει θεσπίσει και παρουσιάζει έντονη εξωστρέφεια προς την τοπική κοινωνία καθώς απευθύνεται σε ευρύ φάσμα κοινωνικών και ηλικιακών ομάδων.

 

Στην συνεδρίαση του Συμβουλίου των Μουσείων για την Αναγνώριση–Πιστοποίηση της  Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας -Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα, τον Δήμαρχο -Πρόεδρο κ. Απόστολο Καλογιάννη εκπροσώπησε η αντιπρόεδρος κ. Άννυ Ψάρρα η οποία τόνισε στην επιτροπή: «H πολιτιστική στρατηγική που ακολουθήσαμε ως Διοίκηση του Μουσείου όλα αυτά τα χρόνια, ήταν το «άνοιγμα» και η «συνομιλία»  με το ευρύ κοινό και την εκπαιδευτική κοινότητα. Δημιουργήσαμε ένα ζωντανό και διαρκή διάλογο στην υπηρεσία της κοινωνίας, στοχεύοντας στην ανάδειξη της τέχνης και στην αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της συλλογής, με κορυφαίο γεγονός την νέα μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη. Φιλοξενήσαμε εκθέσεις πανελλαδικού ενδιαφέροντος τεκμηριώνοντάς τες με την έκδοση επιστημονικών καταλόγων και εντύπων. Απευθυνθήκαμε στο κοινό μέσα από καινοτόμες δράσεις συνάντησης όλων των μορφών της τέχνης. Αξιοποιήσαμε κτιριακά όλους τους χώρους του μουσείου για ποικίλες δραστηριότητες που άπτονται της τέχνης και του πολιτισμού.»

 

Για το εξαιρετικά σημαντικό γεγονός της Αναγνώρισης-Πιστοποίησης του Μουσείου Γ. Ι. Κατσίγρα ο Δήμαρχος Λαρισαίων-Πρόεδρος της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας -Μουσείου Γ. Ι. Κατσίγρα δήλωσε  «Ο σχεδιασμός και η πολιτική που ακολουθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, επενδύοντας στον πολιτισμό και τις αξίες του, έρχεται σήμερα να μας δικαιώσει με ένα ακόμη ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός την Αναγνώριση -Πιστοποίηση της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα. Πρόκειται για μία εξέλιξη η οποία δεν αφορά μόνο την πινακοθήκη ως φορέα, αλλά και την ίδια την πόλη μας. Δίνεται πλέον η δυνατότητα στην πινακοθήκη να συμπεριλαμβάνεται στους μεγάλους ταξιδιωτικούς οδηγούς ως πολιτιστικός προορισμός, να εντάσσεται σε προγράμματα χρηματοδότησης και να συνεργάζεται σε ζητήματα κινητικότητας συλλογών με άλλες χώρες, με την αξιοπιστία που εγγυάται πλέον το Μουσείο μας.

Τέλος, θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους υπηρεσιακούς παράγοντες που εργάστηκαν με επιμέλεια για την κατάθεση ενός ολοκληρωμένου φακέλου με αποτέλεσμα την Αναγνώριση –Πιστοποίηση του Μουσείου αλλά και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνέβαλλαν στο έργο που παράγεται όλα αυτά τα χρόνια στην πινακοθήκη.»

 

Σε ειδική τελετή θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας -Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα θα απονεμηθεί από το ΥΠΠΟΑ το ειδικό σήμα Αναγνώρισης, το οποίο θα τοποθετηθεί σε διακριτή θέση στην είσοδο καθώς επίσης θα ενταχθεί και σε όλα τα επίσημα έγγραφα της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας -Μουσείου Γ. Ι. Κατσίγρα.

 

Πληροφορίες:

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα

Γ. Παπανδρέου 2, 41334 Λάρισα

Τηλ. 2410 623615, 2410616266

Email: info@katsigrasmuseum.gr

www.katsigrasmuseum.gr

 

Leave a Reply