Skip to main content

 

Τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε λειτουργία η Ψηφιακή Πλατφόρμα του Δήμου Λαρισαίων, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από πολίτες και επιχειρήσεις προς τις υπηρεσίες του Δήμου.

 

Η Ψηφιακή Πλατφόρμα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για το Δήμο Λαρισαίων, καθώς διευκολύνει σημαντικά την εξυπηρέτηση ,πολιτών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εν μέσω της πανδημικής κρίσης, με ταχύτητα, ασφάλεια και χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στο Δημαρχείο. Παράλληλα, ενισχύει τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου για τον περιορισμό της φυσικής ανταλλαγής εγγράφων, καθώς και της εξ αποστάσεως εργασίας λόγω των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν από τον ιό Covid-19.

Η είσοδος στην πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών αιτήσεων γίνεται με τη χρήση των κωδικών taxisnet και τη συνεργασία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού. Ο/Η πολίτης μπορεί να επιλέξει την υπηρεσία που επιθυμεί από έναν κατάλογο διαθέσιμων υπηρεσιών, να συμπληρώσει τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, πεδία και να επισυνάψει τα σχετικά δικαιολογητικά. Με την οριστική υποβολή, η αίτηση πρωτοκολλείται ηλεκτρονικά και προωθείται στην αρμόδια υπηρεσία. Μετά τη διεκπεραίωση της αίτησης από την αρμόδια υπηρεσία, ο/η πολίτης λαμβάνει στη ψηφιακή πλατφόρμα την απάντηση και τα έγγραφα τα οποία έχει αιτηθεί.

Για την είσοδο στη Ψηφιακή Πλατφόρμα, εισέρχεστε στο site του Δήμου Λαρισαίων (larissa.gov.gr) και στη συνέχεια επιλέγετε το τμήμα στο οποίο απευθύνεστε από το μενού e-Υπηρεσίες. Επιλέγετε την υπηρεσία για την οποία αιτείστε και ακολουθείτε τις οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν έως τώρα και είναι διαθέσιμες είναι οι παρακάτω:

 

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

 • Έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Μειωμένη Στρατιωτική Θητεία
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας
 • Αίτηση για Αλλαγή Διεύθυνσης Κατοικίας

 

Τμήμα Ληξιαρχείου

 • Ληξιαρχική πράξη γάμου
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 • Σύμφωνο Συμβίωσης
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου

 

Τμήμα Ταμείου

 • Αιτήσεις Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
 • Αίτηση για Βεβαίωση Περί Μη Οφειλής

 

Τμήμα Εσόδων

 • Απαλλαγές Δημοτικών Τελών
 1. Απαλλαγή δημοτικών τελών επιχειρήσεων λόγω Covid-19
 2. Απαλλαγή δημοτικών τελών σε σεισμόπληκτους
 • Αιτήσεις Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων
  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα
  2. Αίτηση μείωσης τέλους κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα
  3. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με εμπορεύματα
  4. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με οικοδομικά υλικά
  5. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου με περίπτερα
  6. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για εκδηλώσεις
  7. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση μικροπωλητή για άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου
 • Αιτήσεις Δημοτικών Τελών
  1. Αίτηση – Δήλωση ΜΗ ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου
  2. Αίτηση αλλαγής συντελεστή χρήσης ακινήτου (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ / ΟΙΚΙΑΚΟΣ)
  3. Αίτηση για Βεβαίωση ΤΑΠ οικοπέδου
  4. Αίτηση για Βεβαίωση ΤΑΠ κτίσματος
  5. Αίτηση για διαχωρισμό παροχών
  6. Αίτηση διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων
  7. Αίτηση για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής
  8. Αίτηση για ηλεκτροδότηση κοινοχρήστου
  9. Αίτηση για νέα παροχή
  10. Αίτηση για συνένωση παροχών
  11. Αίτηση για ηλεκτροδότηση φωτοβολταϊκού

 

Δημοτική Αστυνομία

 • Αίτηση για άδεια στάθμευσης μόνιμου κατοίκου
 • Αίτηση για ανανέωση άδειας στάθμευσης μόνιμου κατοίκου
 • Αίτηση για ένσταση παράβασης ΚΟΚ/Ελεγχόμενης Στάθμευσης

 

Τμήμα Καταστημάτων και Διαφημίσεων

 • Αίτηση για άδεια παράτασης μουσικής για κατάστημα

 

Μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας έγινε η υποβολή αιτήσεων για:

 • Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης στους πληγέντες του σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021

Τμήμα Προσωπικού

 • ΣΟΧ1/2021 Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
 • Ανακοίνωση ΣΜΕ ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρων
 • Ανακοίνωση ΣΜΕ Πρόγραμμα EASYRIGHTS
 • Ανακοίνωση ΣΜΕ Πρόγραμμα FoodCorridors
 • Ανακοίνωση ΣΜΕ Πρόγραμμα Reach

Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων

 • Εγγραφή στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων για τη σχολική περίοδο 2021-2022

 

H παλέτα των προσφερομένων υπηρεσιών, θα συνεχίζει να διευρύνεται περαιτέρω, με την ένταξη νέων, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες, με κατεύθυνση την πληρέστερη δυνατή εξυπηρέτηση τους.

Leave a Reply