Skip to main content

Δημιουργήσαμε πολλά και συνεχίζουμε ……


Οι δεσμεύσεις μας για την επόμενη θητεία, δεν είναι προεκλογικά πυροτεχνήματα. Είναι η συνέχιση ενός σοβαρού, επιστημονικού σχεδιασμού που ξεκίνησε το 2014 στη βάση των τότε προγραμματικών μας δεσμεύσεων. Στην επόμενη περίοδο η υλοποίηση του σχεδίου αυτού θα συνεχιστεί, για να κάνει τη Λάρισα μια πόλη για τον Άνθρωπο, αλλά και τον πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης. Οι βασικές μας προτεραιότητες σε σχέση με τους τομείς που σχεδιάζουμε έχουν απόλυτη επιστημονική τεκμηρίωση, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και εγγυώνται μια πόλη με σύγχρονο, ευρωπαϊκό προφίλ, αντάξια της ιστορίας και του πολιτισμού της.

Ποιότητα Ζωής
Πόλη άξια να ζεις, με ζωντανά χωριά και όμορφο περιαστικό χώρο.

Η ολοκλήρωση των μελετών του δήμου

 • Προχωρούμε τα επόμενα χρόνια στις πολεοδομικές μελέτες της κοινότητας Φαλάνης και της Κοινότητας Τερψιθέας.
 • Παραδίδεται το 2019 η μελέτη του υπόλοιπου τμήματος του κέντρου (από Ανθίμου Γαζή έως και περιφερειακή Σανδράκη και Λαγού). Στην επόμενη θητεία θα ολοκληρωθεί η ΣΒΑΚ για την υπόλοιπη πόλη, πέραν του εσωτερικού δακτυλίου.
 • Το 2019 θα ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του δικτύου με ποδηλατοδρόμους στις συνοικίες στα πλαίσια των επόμενων φάσεων του ΣΒΑΚ
 • Υλοποιούμε και θα αναπτύξουμε με πιο έντονους ρυθμούς μετά το 2019 το σχέδιο σχετικά με την εξωστρέφεια της πόλης.

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας – δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας

 • Η εφαρμογή του ΣΒΑΚ έχει ξεκινήσει και θα συνεχιστεί με ταχύτατους ρυθμούς έτσι ώστε το 2023 να έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου του κέντρου. Αφορά
 • Όλους τους δρόμους του κέντρου της Λάρισας (εσωτερικός δακτύλιο Ηρ. Πολυτεχνείου, Γεωργιάδου)
 • Ολοκληρωμένο δίκτυο 45 χιλιομέτρων ποδηλατοδρόμων, 3) πέντε κυκλικούς κόμβους.
 • Οι πηγές χρηματοδότησης είναι εξασφαλισμένες από το ΕΣΠΑ (ΒΑΑ), το πράσινο ταμείο, τα τομεακά προγράμματα και μεγάλο μέρος από τους ίδιους πόρους.
 • Για το 2019 και 2020 υπάρχουν έτοιμα έργα αναμόρφωσης των δρόμων.

Έχουν ολοκληρωθεί την θητεία που τελειώνει
Ανακατασκευή των δρόμων: Ηπείρου, Μανδηλαρά, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Βενιζέλου, Φιλελλήνων, Ασκληπιού. Έχει ξεκινήσει και θα συνεχιστούν:

 • Όλοι οι δρόμοι της συνοικίας Αγ, Κωσταντίνου που περικλείονται από Υψηλάντου, Νικηταρά, και Αιόλου
 • Είναι έτοιμα έργα προς δημοπράτηση και με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση (θα υλοποιηθούν το 2020): Νικηταρά και 23η Οκτωβρίου, Κολοκοτρώνη, Λάμπρου Κατσώνη, Κοραή, Ιουστινιανού, Ρούσβελτ, Ηλιοδώρου (δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας)
 • Ολοκληρώνονται οι μελέτες και θα προκηρυχτούν έως το τέλος του 2019 Υπόλοιπο Ηπείρου, υπόλοιπα Παπαναστασίου και Παναγούλη, Παλαιστίνης, Παπακυριαζή, Κουμουνδούρου, Τσιτσάνη , Λάτσιου, Θεοφράστου
 • Όλοι οι δρόμοι της συνοικίας Αγ. Αθανασίου.
 • Επέκταση του πάρκου Χατζηχαλάρ και οι δρόμοι από Χατζημιχάλη έως Ιωαννίνων
 • Κυκλικός κόμβος Ηρ. Πολυτεχνείου-Φαρσάλων, Ηρ. Πολυτεχνείου-Βόλου, Φαρσάλων-Θεοφράστου, Θεοφράστου-Παιωνίου, Σαρίμβεη-Καρδίτσης

Συντηρήσεις δρόμων και δικτύου ύδρευσης

 • Μεσα στην επόμενη θητεία θα ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση όλων των δρόμων της πόλης και θα ολοκληρωθεί η αλλαγή του δικτύου ύδρευσης.
 • Θα συντηρηθούν τα πεζοδρόμια της πόλης στα σημεία όπου δε θα γίνει πλήρης ανακατασκευή των δρόμων

Ποδηλατόδρομοι-ποδήλατο

 • Σε όλους τους νέους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας προβλέπεται ποδηλατόδρομος έτσι όλο το κέντρο θα έχει περιφερειακό και συνδετικούς ποδηλατόδρομους το συνολικό μήκος των οποίων θα φτάσει στα 45 χιλιόμετρα και θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2022.

Μελετώνται ήδη και θα κατασκευαστούν μέχρι στο 2020:

 • Ακτινωτοί ποδηλατοδρόμοι ασφαλείς που θα συνδέουν το κεντρικό δακτύλιο με την κάθε συνοικία.
 • Μελετάται και θα εφαρμοστεί έως το 2020: Σύστημα δημόσιων ποδηλάτων, ειδικά πάρκιν ποδηλάτων, σηματοδότηση για τα ποδήλατα.

Πάρκινγκ – Σύστημα στάθμευσης- Έξυπνα συστήματα

 • Βρίσκεται σε μελέτη η διερεύνηση για δημοτικούς χώρους πάρκινγκ μέσα στο ευρύτερο κέντρο και περιφερικά πάρκινγκ σε όλες τις εισόδους της πόλης.
 • Στόχος είναι μέχρι το 2020 να δημιουργηθούν κεντρικά και περιφερειακά δημοτικά πάρκινγκ.
 • Μελετάται σύστημα ταχείας μεταφοράς από τα περιφερειακά πάρκινγκ στο κέντρο (με ειδικό λεωφορείο, με ειδικά ποδήλατα, με ηλεκτρικά οχήματα).
 • Είναι έτοιμη η μελέτη για το σύστημα στάθμευσης των μόνιμων κατοίκων αλλά και το σύστημα έξυπνης ελεγχόμενης στάθμευσης και μέσα στο 2019 σχεδιάζεται η προκήρυξη του.
 • Ήδη άρχισε το έργο της εγκατάστασης του έξυπνου συστήματος ελέγχου των πεζοδρόμων με τα βυθιζόμενα κολωνάκια και το κέντρο ελέγχου του δήμου που μέσα στο 2019.
 • Ήδη υποβάλλεται πρόταση σε πρόγραμμα Φιλόδημος για αλλαγή των στάσεων των λεωφορείων.
 • Μελετάται η εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων και αγορά για το δήμο των πρώτων ηλεκτρικών οχημάτων

Μέσα μαζικής μεταφοράς
Το αστικό Λεωφορείο αποτελεί βασικό μέσο μεταφοράς κατά την πλήρη λειτουργία των έργων του ΣΒΑΚ. Για το λόγο αυτό ήδη συζητάμε μια το αστικό ΚΤΕΛ :

 • Για αναθεώρηση και ανασχεδιασμό των αστικών γραμμών.
 • Για την θέσπιση της μετεπιβίβασης και οικονομικά κίνητρα προς τους πολίτες με μείωση του εισιτηρίου, με ειδικές κάρτες κλπ.
 • Για την θέσπιση ειδικών γραμμών εισόδου απευθείας στο κέντρο από τα περιφερειακά πάρκινκ.
 • Έχει υποβληθεί μελέτη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για την αλλαγή όλων των στεγάστρων στάσεων των λεωφορείων με σύγχρονα (smart).
 • Επίσης ανασχεδιάζονται και εκσυγχρονίζονται οι πιάτσες των ταξί.
 • Μελετάται η δημιουργία ειδικών θέσεων πάρκινκ των τουριστικών λεωφορείων.

Πλατείες

 • Ετοιμάζονται μελέτες για υλοποίηση έως το 2020 νέες πλατείες: στη συνοικία Ιπποκράτη, στο Λιβαδάκι.
 • Θα γίνουν συντηρήσεις και ανακατασκευές σε όλες τις υπόλοιπες πλατείες της πόλης με ριζική αναμόρφωση της πλατείας Ταχυδρομείου και της πλατείας Νεάπολης.

Πάρκα

 • Σχεδιάζεται η δημιουργία νέας περίφραξης σε όλο το πάρκο του Αλκαζάρ
 • Μελετάται η δημιουργία νέας ασφαλούς περίφραξης και η δημιουργία ειδικού χώρου πάρκιν, καθώς και νέων παιδικών χαρών και αθλητικών εγκαταστάσεων στο αισθητικό άλσος
 • Νέα πάρκα :Υπάρχει προμελέτη για την δημιουργία παραπήνειου πάρκου στο δάσος του Δασοχωρίου, όπως και στην περιοχή του Αγ. Νικολάου στην Αμυγδαλέα και στις δύο περιοχές η δημοτική αρχή τα τελευταία χρόνια
 • διοργάνωσε εκδηλώσεις όπως για την ημέρα του περιβάλλοντος.

Πράσινο στην πόλη

 • ο στόχος την επόμενη θητεία είναι να φτάσουμε τα 30.000 νέα δέντρα και να αλλάξουμε όλα τα παλιά και επικίνδυνα δέντρα

Περισσότερο πράσινο στις πλατείες: Τη νέα θητεία σχεδιάζουμε ανακατασκευή των πλατειών με αυτή τη λογική του περισσότερου πράσινου (πλατεία Νεάπολης, πλ. Ταχυδρομείου)
Μικροί Ελεύθεροι χώροι : Στόχος είναι στην επόμενη θητεία να αξιοποιήσουμε με ήπιο τρόπο κάθε μικρό ελεύθερο χώρο στην πόλη.
Πράσινα σχολεία : Η ανακατασκευή των αυλών των σχολείων τις οποίες ήδη έχουμε προχωρήσει έχουν σαν βασικό άξονα την αύξηση του πρασίνου. Μέχρι το 2020 θα ολοκληρωθεί η αναμόρφωση όλων των αυλών των σχολείων

Παιδικές χαρές
Αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για την ανακατασκευή και πιστοποίησης των υπολοίπων 23 ακόμα Παιδικών χαρών στην πόλη και τα χωρία με αυτό τον τρόπο ολοκληρώνουμε την ανακατασκευή και πιστοποίηση όλων των παιδιών χαρών της πόλης.

Φωτισμός – ενεργειακή αναβάθμιση

 • Υπάρχει μελέτη ώστε μέχρι το 2020 να έχουν αλλάξει όλα τα φωτιστικά της πόλης (22.000 φωτιστικά)
 • Όλα αυτά μελετώνται να συνοδεύονται με έξυπνα συστήματα ελέγχου των φωτιστικών και παρακολούθησης από το κέντρο της πόλης.

Σύστημα φωτεινών σηματοδοτών
Έχει δημιουργηθεί νέο κέντρο τηλεχειρισμού της φωτεινής σηματοδότησης της πόλης με ασύρματη σύνδεση και βαθμιαία εντάσσονται όλοι οι σηματοδότες στο σύστημα. Μέχρι το 2022 να έχουν ενταχθεί όλοι οι σηματοδότες στο ηλεκτρονικό κέντρο και θα έχουν αλλάξει τα φανάρια με νέα συστήματα led.
Προβλέπεται η ένταξη σε όλους τους σηματοδότες ειδικών συστημάτων για τα ΑΜΕΑ.

Σύστημα προσβασιμότητας για τα ΑΜΕΑ
Ήδη βρισκόμαστε σε προκήρυξη διαγωνισμού για την μελέτη προσβασιμότητας σε όλη την πόλη.
Μετά τη μελέτη θα ολοκληρωθεί η προσβασιμότητα σε όλα τα δημοτικά κτίρια της πόλης και γενικά σε σημαντικά κτίρια της πόλης. Στους δρόμους που ανακατασκευάζονται υπάρχει σύστημα όδευσης τυφλών,
Προβλέπεται η εγκατάσταση ειδικής έξυπνης σήμανσης σε όλη την πόλη, όπως επίσης και ειδικών συστημάτων στους φωτεινούς σηματοδότες.

Διάσωση κτιρίων της πολιτιστική κληρονομιάς
Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη αναστήλωσης του παραδοσιακού κτιρίου στην οδό Σεφέρη. Ετοιμάζεται η αναστήλωση του και η μετατροπή του σε κτίριο – Μουσείο.
Ολοκληρώνεται η μελέτη αναστήλωσης και σύντομα θα προχωρήσει η αναστήλωση και η επανάχρηση του κτιρίου του Μουσόν το οποίο αγοράστηκε από το δήμο.
Έχει γίνει καταγραφή των παραδοσιακών κτιρίων και ήδη διερευνάται η δυνατότητα απόκτησης από το δήμο κάποιων εναπομεινάντων σημαντικής αρχιτεκτονικής παραδοσιακών κτιρίων

Τα μέγαλα και χρόνια έργα στην πόλη

Οι γραμμές του ΟΣΕ
Άμεσα προβλήματα : Υπάρχει ήδη εργολαβία του ΟΣΕ για κατασκευή ασφαλούς διαχωριστικού πετάσματος στο νότιο τμήμα της πόλης (από την οδό Βόλου έως και το τέλος της Ν. Σμύρνης)
Έχουν ληφθεί από τον ΟΣΕ και το Υπουργείο αποφάσεις για ανάθεση της μελέτης σκοπιμότητας η οποία θα αποφανθεί αν θα εφαρμοστεί η υπογειοποίηση των γραμμών ή παράκαμψη κατά μήκος της ΠΑΘΕ, ώστε να ξεκινήσει η μελέτη εφαρμογής. Έχει αποφασιστεί η απομάκρυνση του σταθμού διαλογής από το Μεζούρλο στο Κουλούρι και η δημιουργία Εμπορευματικού Σταθμού. Στη συμφωνία περιλαμβάνεται και η ανάπλαση της περιοχής του Επιβατικού Σταθμού της πόλης. Ήδη ξεκίνησαν τεχνικές συσκέψεις για την υλοποίηση του προγράμματος.

Τα στρατόπεδα
Από την αρχή της θητεία γίνονται διαπραγματεύσεις με τον Υπουργείο Άμυνας και με το ΤΕΘΑ για την απόδοση στην πόλη μεγάλων τμημάτων των στρατοπέδων της πόλης. Η τελική απόφαση που αναμένεται είναι: Απόδοση στην πόλη τμήματος του στρατοπέδου Τζήμα στο Μεζούρλο (480 στρέμματα). Απόδοση τμήματος του στρατοπέδου του Μπουγά (60 στρέμματα), έτσι ώστε μαζί με τη διάνοιξη της Τσιτσάνη να αποκτήσει ενιαίο πολεοδομικό σχεδιασμό (ολοκληρώνεται ήδη η μελέτη οδοποιίας). Κατασκευή στο χώρο του στρατιωτικού πρατηρίου στην Παπακυριαζή υπόγειου πολυώροφου πάρκιν και συνεκμετάλλευση από το δήμο και τον στρατό.

Ο χώρος του πρώην ΕΘΙΑΓΕ
Ένας ελέυθερος χώρος
Στο ελεύθερο χώρο 220 περίπου στρεμμάτων μαζί με τις παλιές αποθήκες που έχει αποδοθεί στην πόλη, θα δημιουργηθεί ένας μεγάλος χώρος πρασίνου ( ο μεγαλύτερος στην Πόλη), αλλά και Μουσείο Εδαφών, Βοτανικός κήπος, Συνεδριακό κέντρο και ένας πολυχώρος πολιτισμού. Έχει ολοκληρωθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών και βρισκόμαστε στη διαδικασία ανάθεσης μελετών. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2022.

Το Αρχαίο Θέατρο
Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες αναστήλωσης του Αρχαίου Θεάτρου και με χρηματοδότηση από τη ΔΕΥΑΛ, και έχει εξασφαλιστεί από το ΠΕΠ και από το Υπουργείο η χρηματοδότηση έτσι ώστε να είμαστε στην τελική φάση το θέατρο να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει παραστάσεις.
Προχωράνε και ολοκληρώνονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την απαλλοτρίωση του οικοπέδου μπροστά από το αρχαίο θέατρο, με χρηματοδότης 6.700.000 η οποία έχει εξασφαλιστεί από πράσινο ταμείο.

Ο διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τον χώρο πέριξ του Θεάτρου
Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την προκήρυξη διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για τον ευρύτερο χώρο πέριξ του Αρχαίου Θεάτρου. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή από την γέφυρα του Πηνειού έως και την περιοχή του φρουρίου.

Το Μπεζεστένι
Η αναστήλωση της ιστορικής τούρκικης αγοράς στο λόφο του Φρουρίου έχει ήδη ξεκινήσει μετά την ένταξη του στο τομεακό πρόγραμμα του ΕΠΑΝΕΚ προϋπολογισμού 5.000.000. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο για τη Λάρισα που συμπληρώνει την ανάδειξη του ιστορικού κέντρου.
Το Γενί τζαμί
Το ιστορικό κτίριο που βρίσκεται δίπλα στην Πλατεία Μπλάνα θα μετατραπεί σε κέντρο πληροφόρισης για το ιστορικό κέντρο της Λάρισας. Το έργο προϋπολογισμού 600.000 € έχει ήδη ενταχθεί στο ΠΕΠ και ξεκινούν οι διαδικασίες προκήρυξης του έργου

Το Open Mall
Εχει γίνει μελέτη και έχει κατατεθεί τεχνικό δελτίο σε σχετικό τομεακό πρόγραμμα του ΕΠΑΝΕΚ για την δημιουργία εμπορικού κέντρου με την μορφή OPEN MΑLL. Η περιοχή περιλαμβάνει την κυρίως την οδό Βενιζέλου, Ανδρούτσου και μέρος της Ερμού και της Κούμα. Το έργο αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2020 και να ενισχύσει σημαντικά την κίνηση του εμπορικού κέντρου.

Το κονάκι Αβέρωφ
Στη θητεία μας ολοκληρώσαμε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και στη συνέχεια αναθέσαμε την μελέτη εφαρμογής για το Α βραβείο και στη συνέχεια καταθέσαμε το Τεχνικό Δελτίο. Το έργο αναμένεται να ενταχθεί και να ολοκληρωθεί το 2021.

Το πάρκο των χρωμάτων και η συνέχεια του
Στο πάρκο των χρωμάτων (Χατζηχαλάρ) έγιναν νέες δενδροφυτεύσεις και έχουμε παραλάβει την μελέτη για την κατασκευή της οδού Λάτσιου. Επίσης αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης για την δημιουργία νέου πάρκου στη συνέχεια της τάφρου από την οδό Χατζημιχάλη έως την οδό Ιωαννίνων.

Το Πάρκο του Μεζούρλου
Ετοιμάζεται η ανάθεση της μελέτης για την πανέμορφο πνεύμονα του πάρκου του Μεζούρλου. Το πάρκο θα πάρει άλλη μορφή για να δημιουργηθεί ένας ακόμα πνεύμονας πρασίνου, επισκέψιμος στην πόλη της Λάρισας ο οποίος συνδυαζόμενος με το χώρο του Διαχρονικού Μουσείου αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μεχρι το 2021.

Ο Πηνειός στο επίκεντρο της Λάρισας
Έχει γίνει μελέτη και κατατέθηκε τεχνικό δελτίο στο προγραμμα leader για δημιουργία ενός περιπατητικού και ποδηλατικού μονοπατιού μαζί με ένα παρατηρητήριο στο ύψος της Τερψιθέας. Το έργο αυτό αποτελεί ένα πιλοτικό έργο για να δούμε πως θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε σιγά σιγα το μονοπάτι σε όλο το μήκος του της όχθης όλου του δήμου. Στα σχέδια αυτά υπάρχει και η κατασκευή γέφυρας το ύψος της ράμπας στην Αμυγδαλέας.
Είναι επίσης έτοιμη μελέτη για την ολοκλήρωση των διαμορφώσεων στις όχθες και αναμένουμε πρόγραμμα του ΕΠΑΝΕΚ για να καταθέσουμε τεχνικό δελτίο (το οποίο καθυστερεί διότι υπάρχουν ακόμα θεσμικά προβλήματα στο θέμα διαχείρισης της όχθης ενός ποταμού.
Πέραν όλων αυτών σχεδιάζεται διαγωνισμός ιδεών για την τελική εικόνα των διαμορφώσεων στις όχθες μέσα στην πόλη. Ο διαγωνισμός αυτό θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα του διεθνούς διαγωνισμού για τον πέριξ του Αρχαίου θεάτρου χώρο.

Το κτιριακό των σχολείων
Εξελίσσεται και ολοκληρώνεται πρόγραμμα τακτοποίησης των αδειών των σχολικών κτιρίων. Προχωρήσαμε στην εκπόνηση μελετών και εγκαταστάσεις πυρασφάλειας και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί. Στο δύσκολο πρόβλημα της συντήρησης των σχολικών αυλών έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί μελέτες για αυλές τεσσάρων σχολείων. Έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΕ για την δημιουργία προτύπων για τον σχεδιασμό των σχολικών αυλών και επίσης συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα LIFE στο οποίο εντάξαμε τον καινοτόμο σχεδιασμό σχολικών αυλών.
Ήδη έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Φιλόδημος η κατασκευή ενός νέου κτιρίου για το 24ο Δημοτικό σχολείο της Τούμπας.
Για τα νηπιαγωγεία εκπονείται μελέτη η οποία θα καταδείξει πόσα νηπιαγωγεία χρειαζόμαστε με το νέο σύστημα. Η μελέτη θα καταδείξει τις ανάγκες κατασκευής νέων νηπιαγωγείων.

Θέματα εξοικονόμησης ενέργειας

Αλλαγή φωτιστικών: Ήδη έχει αρχίσει η αλλαγή των φωτιστικών με φωτιστικά μικρής κατανάλωσης (Led και μαγνητική επαγωγής) Ολοκληρώνεται η εγκατάσταση των φωτιστικών 2000 φωτιστικών με μαγνητική επαγωγή και άλλα τόσα με led. Μελετάται η αλλαγή όλων των φωτιστικών της πόλης και θα ολοκληρωθεί την επόμενη θητεία.

Φωτοβολταϊκά: Έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση μικρών φωτοβολταικών στις στέγες το σχολείων με την συνεργασία της WWF, χρησιμοποιώντας το σύστημα του net metering. Μελετάται η επέκταση ανάλογων εγκαταστάσεων στα δημοτικά κτίρια και στα σχολεία. Μελετάται η συγκρότηση από το δήμο «ενεργειακών κοινοτήτων» για την εγκατάσταση φωτοβολτάϊκών, έτσι ώστε η ενεργειακή εξοικονόμηση να μετακυλήσει στην ενεργειακή στήριξη των οικονομικά ανήμπορων πολιτών όσο και για την υποστήριξη της άρδευσης των αγροτών. Ετοιμάζουμε τη χρήση μικρών φωτοβολταϊκών σταθμών για φόρτιση κινητών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων, για τα παρκόμετρα και άλλες μικρές χρήσεις από τους πολίτες.
Μέσω του μνημονίου του δικτύου πόλεων με ποτάμια με το ΑΠΘ, μελετούμε την δημιουργία μικρών υδροηλεκτρικών κατά μήκους του Πηνειού.

Ενεργειακή αναβάθμιση: Ολοκληρώσαμε την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων και 4 σχολικών κτιρίων. Επεκτείνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων με στόχο μέσα στα επόμενα χρόνια έως το 2023 να έχουμε ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των σχολικών κτιρίων. Ηδη έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ δύο μεγάλα σχολικά συγκροτήματα

Καθαριότητα – Ανακύκλωση
Βελτίωση της αποκομιδής και του οδοκαθαρισμού: Η καθαριότητα της πόλης βελτιώθηκε λόγω της πρόσληψης προσωπικού. Από την πρώτη στιγμή προσλάβαμε προσωπικό με σύμβαση το οποίο ανανεώνονταν κάθε χρόνο, με την προκήρυξη του 2018, ο δήμος αύξησε το μόνιμο προσωπικό καθαριότητας εξασφαλίζοντας την ποιότητα του οδοκαθαρισμού και της αποκομιδής.
Η υπηρεσία έχει εκπονήσει νέο διαχειριστικό σχέδιο το οποίο έχει εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο και έχει αρχίσει να εφαρμόζεται. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό προβλέπονται :

 • Εκμηχάνιση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας & οδοκαθαρισμού
  με ανανέωση – ενδυνάμωση του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Ανάπτυξη δικτύου Πράσινων Σημείων, Κέντρου Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης

Διαλογής στην Πηγή και πύκνωση Γωνιών Ανακύκλωσης

 • Καθολική εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης όλων των επιμέρους ρευμάτων αποβλήτων (ανακυκλώσιμα, πράσινα, αδρανή, ογκώδη, βιοαπόβλητα κλπ.)
 • Ενθάρρυνση και παροχή ανταποδοτικών κινήτρων στους δημότες για την διαλογή στην πηγή.
 • Προγράμματα ενημέρωσης εκπαίδευσης των δημοτών για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή.
 • Προγραμματισμός σταδιακής υλοποίησης της οικιακής “κομποστοποίησης” σε εθελοντική βάση

Υπογείωση κάδων: Ολοκληρώνεται η προμήθεια πάνω από 75 Υπόγειων κάδων οι οποίοι μέχρι το τέλος του 2019 θα τοποθετηθούν όχι μόνο στο κέντρο αλλά και στις συνοικίες.

Ανακύκλωση: Επεκτάθηκαν οι μπλέ κάδοι ανακύκλωσης τοποθετήθηκαν κάδοι συλλογής γυαλιού, κάδοι συγκέντρωσης ενδυμάτων και υποδημάτων. Στόχος της νέας θητεία είναι η επέκταση του συστήματος ανακύκλωσης με κάδους οργανικών, χαρτιού, αλουμινίου .

Τα Πράσινα σημεία: Τοποθετήθηκαν τα πρώτα πράσινα σημεία ανακύκλωσης στην Νεάπολη. Μέσα στο 2019 θα ολοκληρωθεί το κεντρικό πράσινο σημείο στο Κουλούρι. Προχωράει επίσης η εγκατάσταση συσκευών ανταποδοτικής ανακύκλωσης σε κεντρικά σημεία του κέντρου και των συνοικιών.

Πολιτική προώθησης της ανακύκλωσης: Ήδη γίνονται οργανωμένες ενέργειες προώθησης της ανακύκλωσης στα σχολεία αλλά και γενικά στους πολίτες και σύντομα θα τοποθετηθούν έξι συστήματα ανταποδοτικής ανακύκλωσης στην πόλη. Θα γίνουν προγράμματα προώθησης της ανακύκλωσης και θα εφαρμοστούν προγράμματα διαλογής στην πηγή, όπως και κομποστοποίησης, τοσο οικιακής όσο και με δημιουργία κεντρικών σημείων κομποστοποίσης.

Χωματερή και ΦΟΣΔΑ

Αλλαγή δικτύου Ύδρευσης
Ένα σημαντικότατο έργο ξεκίνησε από τη ΔΕΥΑΛ το 2014 και εξελίσσεται στην πόλη με στόχο την ολοκλήρωση του στη νέα θητεία. Πρόκειται για την αλλαγή και του παλιού δικτύου ύδρευσης της πόλης έχει ήδη ολοκληρωθεί η αλλαγή στο 60% του δικτύου στις συνοικίες. Χαραυγή, Σταθμού, Αγ. Σαράντα, Αμπελόκηποι, Ιπποκράτης, Αλκαζάρ, Αγ Γεώργιος. Μέχρι το 2022 θα έχει ολοκληρωθεί η αλλαγή δικτύου ύδρευσης σε όλη την πόλη με προτεραιότητα τις συνοικίες Ν. Σμύρνη, Ανθούπολη, Φιλιπούπολη

Νέοι Βιολογικοί καθαρισμοί
Κατασκευάζονται νέοι μικροί και καινοτόμοι βιολογικοί καθαρισμοί στη Μάνδρα- Κουτσόχερο και ολοκληρώνεται το αποχετευτικό τους σύστημα. στην Κοιλάδα, Ακολουθούν άμεσα με προκήρυξη το 2019 οι βιολογικοί της Κοιλάδας και της Ραχούλας και στην συνέχεια θα ακολουθήσουν οι βιολογικοί της Αμυγδαλέας, των Ελευθερών και του Λουτρού-Αργυρόμυλων
Στον βιολογικό καθαρισμό Λάρισας υπάρχει μελέτη για την ενεργειακή αξιοποίηση της λυματολάσπης και την επανάχρηση του νερού της ανακύκλωσης για την άρδευση και στην επόμενη θητεία θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση των έργων.

Αγροτική οδοποιία
Με τα μέσα του δήμου συντηρούμε τους αγροτικούς δρόμους συνεχώς. Πέραν αυτών
Έχουμε εκτελέσει μια μεγάλη εργολαβία στην Φαλάνη όπου διαμορφώσαμε και συντηρήσαμε δεκάδες χιλιόμετρα δρόμων. Έχουμε έγκριση και θα υλοποιηθεί το καλοκαίρι του 2019 πρόγραμμα με χρηματοδότηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟ για ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων σε Τερψιθέα και στα χωρία του πρώην δήμου Κοιλάδας.
Μελετούμε την ασφαλτόστρωση σε αγροτικούς δρόμους του δήμου και ετοιμάζουμε νέα εργολαβεία η οποία θα βοηθήσει την συντήρηση των υπηρεσίων του δήμου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Λάρισα … τρίτος πόλος ανάπτυξης

Διοργάνωση μεγάλων γεγονότων
Ο ρόλος του δήμου είναι να δημιουργεί τις προϋποθέσεις και να διαμορφώνει τις υποδομές και το περιβάλλον για την οικονομική ανάπτυξη. Η δημοτική μας αρχή έθεσε σαν πρώτη προτεραιότητα την ανάπτυξη του δήμου και γενικά της περιοχής του νομού.
Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τη Λάρισα σε συνεδριακό κέντρο και μελετάτε την δημιουργία δημοτικού συνεδριακού χώρου στο χώρο του ΕΘΙΑΓΕ
Υπάρχει μελέτη για την αναβάθμιση της σκεπαστής αγοράς η οποία αναμένεται μέχρι το 2021 να υλοποιηθεί.
Στόχος της δημοτικής αρχής είναι να υλοποιηθεί Γραφείο αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων και προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας.
Σχεδιάζεται μέχρι το 2029 σε συνεργασία με την ΔΕΘ η διοργάνωση νέων θεματικών εκθέσεων με προτεραιότητα την προώθηση των τοπικών Θεσσαλικών προϊόντων
Συζητάμε επίσης την δημιουργία θεματικών πάρκων αλλά και νέων μουσείων όπως είναι το Μουσείο Εδαφών που σχεδιάζεται στο ΕΘΙΑΓΕ η μουσείο ΒΑΜΒΑΚΟΣ στην Αβερώφειο.
Σε συνεργασία με όλους τους φορείς συμετέχουμε στη δημιουργία του Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού πάρκου της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα στο 2019

Αναβάθμιση των Λαϊκών αγορών: την επόμενη θητεία αποτελεί προτεραιότητας να αναβαθμιστούν οργανωτικά, χωροταξικά αλλά και αισθητικά οι Λαϊκές αγορές της πόλης

Η Λάρισα τουριστικός προορισμός
Η μελέτη του city branding και Marketing ανέδειξε τις σημαντικές δυνατότητες της Λάρισας ώστε να αναδειχτεί σε τουριστικό προορισμό.
Στους άμεσους στόχους της δημοτικής αρχής, με σχεδιασμό να υλοποιηθεί το 2020 είναι ο δήμος να συντονίσει όλα τα γεγονότα που δημιουργούνται στην πόλη από όλους τους φορείς και να δημιουργήσει ένα ετήσιο ημερολόγιο σημαντικών εκδηλώσεων οι οποίες θα προωθηθούμε μέσω των τουριστικών πρακτόρων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στα άμεσα σχέδια επίσης είναι η δημιουργία ενός γραφείο τουριστικών πληροφοριών από το δήμο, αλλά και προώθησης του τουριστικού προϊόντος όχι μόνο του δήμου, αλλά του νομού και της Θεσσαλίας.
Ο δήμος σχεδιάζει να παίξει μητροπολιτικό ρόλο στο θέμα της τουριστικής ανάπτυξης του νομού συντονίζοντας της ενέργειες όλων των δήμων του νομού, Οι ενέργειες αυτές έχουν ξεκινήσει και θα πάρουν οργανωμένη μορφή μέσα στο 2019
Ήδη βρίσκεται σε μελέτη το σχέδιο για την ανάδειξη των ιστορικών μνημείων των χωριών της πόλης (Αρχαία Φαλάνη, βυζαντινές εκκλησίες, τούρκικο γεφύρι της Αμυγδαλέας, …….. ) αλλά και τις απεριορίστου κάλλους ομορφιές της παραποτάμιας περιοχής από το Κουτσόχερο έως και το Φράγμα της Γυρτώνης καθώς και τη τεράστια βιοποικιλότητα της περιοχής αυτής.

Η ανάδειξη της Λάρισας σε Ιπποκρατική πόλη και κέντρο Ιατρικού Τουρισμού
Η Λάρισα αυτή τη στιγμή έχει γίνει η πρώτη πόλη στην Ελλάδα σε κέντρα αποκατάστασης, Νοσοκομεία και γενικά σε ιατρικές υπηρεσίες. Σε συνεργασία με τον νεοσύστατο σύλλογο του Ιπποκράτη, έχουμε διοργανώσει σημαντικές εκδηλώσεις για την ανάδειξη της Λάρισας σε Ιπποκρατική πόλη. Ο στόχος είναι αυτό να πάρει μορφή θεσμού με οργανωμένες και θεσμοθετημένες εκδηλώσεις. Αυτό σε συνδυασμό με τα συνέδρια μπορεί να πετύχει το στόχο η Λάρισα να αναγνωριστεί διεθνώς σαν Ιατρικός Προορισμός.

Η Λάρισα πόλη συνεδριακού Τουρισμού
Τα χρόνια από το 2014 έως και σήμερα στη Λάρισα έχουν διενεργηθεί πάρα πολλά μεγάλα συνέδρια πανελλήνια και διεθνή.
Στο θέμα της προσέλκυσης των συνεδρίων είναι στα σχέδια το 2020 να οργανωθεί με συμμετοχή του δήμου σε διεθνή φόρουμ και λίστες αλλά και νέα έντυπα και ειδικές ιστοσελίδες.
Πέραν αυτών ο δήμος σχεδιάζει στις υποδομές του να δημιουργήσει νέες συνεδριακές αίθουσες. Στα σχέδια είναι η δημιουργία μεγάλου συνεδριακού χώρου στο ΕΘΙΑΓΕ, αλλά δημιουργία μικρότερων χώρων στο Κονάκι του Αφέρωφ και στο ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ

Νέες τεχνολογίες – Έξυπνη πόλη
Στο εσωτερικό του δήμου έγιναν αυτή τη θητεία σημαντικά βήματα προς τον εκσυγχρονισμό και τις νέες τεχνολογίες: Έγινε εκσυγχρονισμός του ηλεκτρονικού εξοπλισμού προϋπολογισμού πάνω από 300.000 € με στόχο να ανανεωθεί ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός όλου του δήμου. Εκσυγχρονίζουμε το GIS και σύντομα θα επεκταθούν οι παροχές προς του πολίτες μέσω GIS. Ψηφιοποιήσαμε το δημοτικό συμβούλιο καταργώντας τελείως το χαρτί προς τους δημοτικούς συμβούλους και έχουμε ζωντανή μετάδοση των δημοτικών συμβουλίων στο διαδίκτυο. Ανανεώσαμε τις ιστοσελίδες του δήμου επεκτείναμε την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών.
Στόχος είναι στην επόμενη θητεία να υπάρξει σε όλους του τομείς πλήρης ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών. Λειτουργεί ήδη Γραφείο Πολιτών με χρήση ειδικού λογισμικού (Novoville) ως μοναδικός κόμβος υποδοχής αιτημάτων και εξυπηρέτησης πολιτών.
Συστήματα έξυπνης πόλης: Ολοκληρώθηκε το κέντρο ελέχγου του συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στο δήμο. Μέχρι το 2021 θα ολοκληρωθει το σύστημα και οι σηματοδότες όλης της πόλης θα ελέγχονται από το κέντρο ελέγχου.
Έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση του έξυπνου συστήματος ελέγχου των πεζοδρόμων με μπάρες. Το σύστημα θα ελέγχεται από το ηλεκτρονικό κέντρο ελέγχου του Δήμου, που ήδη κατασκευάζεται. Υπάρχει μελέτη για το έξυπνο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης και θα ολοκληρωθεί έως το 2020 το οποίο και αυτό θα ελέγχεται από το ηλεκτρονικό κέντρο του δήμου.
Ετοιμάζεται η μελέτη για την δημιουργία έξυπνου συστήματος άρδευσης το οποίο θα ελέγχεται από το ηλεκτρονικό κέντρο. Το σύστημα αυτό σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2021. Το ίδιο μελετάμε για τον κεντρικό έλεγχο του συστήματος του οδοφωτισμού.

Δωρεάν wifi υψηλής ταχύτητας στις πλατείες και τα πάρκα του δήμου.
Αναβαθμίστηκε το παλιό wifi του δήμου με την τοποθέτηση νέων κεραιών, ηδη η κεντρική πλατεία, όλο το πάρκο του Αλκαζάρ και το πάρκο Αγ, Αντωνίου έχουν ελεύθερο wifi υπερυψηλής ταχύτητας.
Στόχος είναι μέχρι το 2021 να έχουν καλυφθεί με τον ίδιο τρόπο όλες οι πλατείες και τα πάρκα όλου του δήμου.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Έχοντας να αντιμετωπίσουμε τα θεσμικά προβλήματα αλλά και μια δύσκολη νοοτροπία, στο θέμα της δημοκρατίας και συμμετοχής έχουμε πολλά να κάνουμε, μετά την αλλαγή και του θεσμικού πλαισίου:

 • Ουσιαστική αναβάθμιση των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων με μεταβίβαση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων και δημιουργία ειδικού τμήματος υποστήριξης της διοίκησης
 • Ουσιαστική αναβάθμιση της διαβούλευσης, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες του Κλεισθένη για την επιτροπή διαβούλευσης, αλλά και θεσμοθετώντας τις θεματικές διαβουλεύσεις σε διάφορους τομείς.
 • Ουσιαστική αναβάθμιση της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης
 • Εφαρμογή του συμμετοχικού προϋπολογισμού από το 2021, όσο επιτρέπει η ελληνική νομοθεσία.
 • Αξιοποίηση των έξυπνων ψηφιακών συστημάτων για άμεση επικοινωνία με τους πολίτες και την ηλεκτρονική διαβούλευση, όπως και διενέργεια ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων.
 • Ενίσχυση και βελτίωση του συστήματος ηλεκτρονικών αιτημάτων των πολιτών
 • Οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων με θέμα την δημοκρατία και την συμμετοχή των πολιτών

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – προτεραιότητα η εξυπηρέτηση του πολίτη
Βελτιώσαμε σημαντικά την διοίκηση του δήμου έχοντας να αντιμετωπίσουμε το περιορισμένο προσωπικό και την απαγόρευση προσλήψεων. Άμεσος στόχος είναι η βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες με δημιουργία νέων γραφείων εξυπηρέτησης, αναμόρφωση των ΚΕΠ, και γενίκευση (όσο το επιτρέπει ο νόμος) των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του πολίτη.

ΛΑΡΙΣΑ Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η πολιτιστική μας πολιτική, από την έναρξη της θητείας μας, είναι η συνέργεια, η αλληλεγγύη, οι ευκαιρίες για δημιουργία στο ντόπιο καλλιτεχνικό δυναμικό, η διάδραση που κάνει τον πολίτη πρωταγωνιστή ως ενεργό συμμέτοχο στα δρώμενα, η ενίσχυση ή εξέλιξη παλιών θεσμών (Φεστιβάλ Πηνειού, Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις κ.ά.), η δημιουργία νέων θεσμών (Μύλος Παραστατικών Τεχνών, Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου, το φεστιβάλ των κόμικς, Μύλος χορεύει, Αναβίωση Μπουλουκιών, Πανόραμα Ελληνικού Κινηματογράφου «Θεόδωρος Αγγελόπουλος», Φεστιβάλ Μουσικότροπο, Sleepover – διανυκτέρευση σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους φάκελος 00 κ.ά.), ενώ οι μετακλήσεις καλλιτεχνών ή καλλιτεχνικών σχημάτων από τη χώρα και το εξωτερικό διακρίνονται από υψηλή ποιότητα και καινοτομία.
Εταίροι μας όλοι οι πολιτιστικοί, κοινωνικοί, αθλητικοί, επιστημονικοί φορείς, εκδοτικοί οίκοι, μεμονωμένοι καλλιτέχνες, οι οποίοι συνεργάζονται μαζί μας, συμμεριζόμενοι το όραμά μας για μια Λάρισα, πόλη Πολιτισμού.

Ο Μύλος του Παππα: Ο Μύλος του Παππά, ένα σημείο ιστορικής αναφοράς για την πόλη, λειτουργεί ως πρότυπο κέντρο πολιτισμού, μέσω της αξιοποίησης των βιομηχανικών χώρων και των υποδομών, βάσει ανάλογων ευρωπαϊκών μοντέλων.

 • Στόχος για την επόμενη θητεία είναι να σταθεροποιηθούν οι θεσμοί που δημιουργήθηκαν μετά το 2014 και να δημιουργήσουμε νέους μάλιστα διεθνούς εμβέλειας
 • Να συντονιστούν με τη δημιουργία ενός ετήσιου ημερολογίου όλες οι εκδηλώσεις που γίνονται στην πόλη της Λάρισας.

Ωδείο και μουσική
Οι ήδη σημαντικές μουσικές παραγωγές του ωδείου θα αποκτήσουν διεθνή εμβέλεια. Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε διεθνής παραγωγές στη Λάρισα, αλλά και να συμμετέχουμε σε διεθνή φεστιβάλ και γεγονότα. Σε όλα αυτά θα συμβάλει και η λειτουργία το προσκήνιου πολιτισμού το οποίο θα είναι έτοιμο μέσα στο 2021.

Σχολή χορού
Στόχος μας είναι η καταξιωμένη πανελληνίως Ανώτερη Σχολη χορού του δήμου να αναδειχθεί και να αποτελέσει brand name για τη Λάρισα. Αυτό θα γίνει με την δημιουργία σημαντικών γεγονότων και την προσέλκυση διοργάνωσης στη Λάρισα σημαντικών γεγονότων.

Παράδοση και σχολή παραδοσιακής μουσικής
Στη θητεία που εκπνέει στηρίξαμε και ενισχύσαμε τους πάρα πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους με προεξάρχοντα το Λύκειο Ελληνίδων, και καταφέραμε έτσι να δημιουργήσουμε ένα δυναμικό περιβάλλον στον τομέα της παράδοσης, το οποίο ενισχύεται από το θαυμάσιο έργο του Λαογραφικού Μουσείου. Στη θητεία αυτή αναστήσαμε την πολύ σημαντική σχολή παραδοσιακής μουσικής του δημοτικού ωδείου η οποία πλέον έχει δικό της κτήριο, το παλιό κτίσμα όπου στεγαζόταν τα αρχεία του κράτους.

 • Στόχος είναι ο συντονισμός όλων των συλλόγων που ασχολούνται με την παράδοση και η δημιουργία από το δήμο μια ομπρέλας που θα έχει τη μορφή της Ακαδημίας διάσωσης της παράδοσης της περιοχής.
 • Μέσα στα άμεσα σχέδια είναι μέσα από αυτόν το συντονισμό να δημιουργηθεί ένα κεντρικό φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής και παραδοσιακών χορών. Στα σχέδια επίσης είναι να δημιουργηθεί ένα μουσείο παραδοσιακών στολών με την βοήθεια του και εποπτεία του Λαογραφικού Μουσείου.

Οι λέσχες πολιτισμού
Στη θητεία που πέρασε καταφέραμε να εξυγιάνουμε το θέμα της λειτουργία των λεσχών πολιτισμού. Στόχος είναι η επέκταση των λεσχών έτσι ώστε να καλυφθούν όλως οι γειτονιές αλλά και δημιουργηθούν ένα αντικείμενα εκπαίδευσης. Στα Σχέδια επίσης είναι η δημιουργία ενός πανελληνίου φεστιβάλ δημιουργίας των Λεσχών όλων των δήμων.

Η δημοτική βιβλιοθήκη και η φιλαναγνωσία
Αναβαθμίσαμε την δημοτική βιβλιοθήκη στο Χατζηγιάννειο, με την βελτίωση του χώρου και την προμήθεια βιβλίων. Παράλληλα δημιουργήσαμε δανειστικές βιβλιοθήκες στις γειτονιές στους χώρους των λεσχών πολιτισμού. Προωθήσαμε οργανωμένα την ανάγνωση και τα βιβλία με ειδικές σημαντικές εκδηλώσεις. Οι ενέργειες αυτές θα ενταθούν και στην επόμενη θητεία και στόχος είναι να οργανώσουμε διαγωνισμούς συγγραφής διηγημάτων και ποίησης μεταξύ των νέων όπως και διοργανωσης ειδικών εκδηλώσεων μαραθωνίων αναγνωσης μεταξύ των παιδιών.

Η πινακοθήκη
Η πινακοθήκη αναβαθμίστηκε και μπήκε στην καθημερινή ζωη των Λαρισαίων με τα συνεχόμενα και σημαντικά γεγονότα που διοργάνωσε. Στα Σχέδια είναι η επέκταση των γεγονότων, η αναβάθμιση των εργαστηρίων και κυρίως η φιλοξενία διεθνών πλέον εκθέσεων και γεγονότων. Στα σχέδια επίσης είναι η διοργάνωση εικαστικών διαγωνισμών, οι εικαστικές παρεμβάσεις στην πόλη και διοργάνωση συνδιαστικών γεγονότων με την συνεργασία του Θεάτρου, του ωδείου της σχολής χορόυ κλπ

Κουκλοθέατρο
Το Κουκλοθέατρο αποτελεί και αυτό brand name για τη Λάρισα. Στόχος είναι η βοήθεια ώστε το κουκλοθέατρο να προβεί σε εξωστρεφείς διοργανώσεις οι οποίες να ξεφεύγουν από τα όρια της πόλης.

Το Θεσσαλικό Θέατρο
Η Λάρισα έχει παράδοση στο θέατρο. Το θεσσαλικό θέατρο έγραψε ιστορία στο ελληνικό θέατρο. Με την λειτουργία του προσκηνίου πολιτισμού το θέατρο θα μπει σε μια νέα δημιουργική πορεία. Στόχος πλέον είναι η εξωστρέφεια του Θεάτρου στο πανελλήνιο αλλά και η ανάλλειψη πρωτοβουλιών ώστε το Θεσσαλικό Θέατρο να αποτελέσει την μητρόπολη μιας θεατρικής Ανοιξης στη Θεσσαλία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει και στην δημιουργία εκπαιδευτικού θεατρικού κέντρου στην Λάρισα.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Στόχοι του αθλητικού τμήματος είναι η ανάπτυξη του αθλητισμού στην πόλη σε συνεργασία με τους αθλητικούς συλλόγους, την παρακίνηση των πολιτών στη δια βίου άσκηση και άθληση. Στην ανάπτυξη των μαζικών προγραμμάτων του Δήμου, Ακαδημίες & Σχολές εκμάθησης αθλημάτων και των προγραμμάτων ¨Άθληση και γυναίκα¨ μέσω των καθηγητών φυσικής αγωγής της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Αθλητικές υποδομές

 • Ολοκληρώσαμε το κολυμβητήριο της νέας πολιτείας σχεδιάζουμε την δημιουργία στεγάστρου και μελετούμε την ενεργειακή αυτονομία του κολυμβητηρίου.
 • Προχωράει και η εγκατάσταση του ηλεκτροφωτισμού στα γήπεδα ποδοσφαίρου και του αυτόματου συστήματος άρδευσης.
 • Εντάχθηκε στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο (Ηρ.Πολυτεχνείου 191)
 • Μελετούμε την ενεργειακή Αυτονομία όλων των σχολικών Γυμναστηρίων
 • Άμεση προτεραιότητα της επόμενης θητείας είναι η φιλοξενία μεγάλων αθλητικών γεγονότων στην πόλη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
προτεραιότητα ο άνθρωπος

Η κοινωνική πολιτική αποτέλεσε την πρώτη προτεραιότητα της δημοτικής αρχής σε μια εποχή σημαντικής οικονομικής, αλλά και προσφυγικής κρίσης. Μέσα σε 4 χρόνια δημιουργήθηκαν 19 νέες κοινωνικές δομές, προγράμματα στήριξης για το παιδί, την οικογένεια και τις ευπαθείς ομάδες με μια νέα φιλοσοφία, συνεργασίες με φορείς και ενεργούς πολίτες και στήριξη με προγράμματα επιμόρφωσης του προσωπικού.
Συνεχίζουμε:

 • τα ανοιχτά σχολεία- κέντρα της γειτονιάς με δράσεις για όλες τις ηλικίες και αξιοποίηση των σχολικών εγκαταστάσεων, σε απογευματινές ώρες και Σαββατοκύριακα
 • Διαμόρφωση τοπικού σχεδίου για το βιβλίο με συνεργασίες των φορέων και σύνδεση των βιβλιοθηκών της πόλης με το πρόγραμμα των Ανοιχτών Σχολείων.
 • Διεύρυνση της παρέμβασης με δράσεις για το παιδί με αύξηση των ΚΔΑΠ και εξέλιξη της καινοτόμας δράσης Κατασκήνωση στην Πόλη.
 • Νέο ΚΔΑΠ ΑμεΑ
 • Μελέτη προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ και στη συνέχεια παρεμβάσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας τόσο στις υποδομές όσο και γενικά στις λειτουργίες της πόλης με χρήση έξυπνων συστημάτων, αλλά και με προγράμματα εκπαίδευσης των πολιτών
 • νέες δομές αποϊδρυματοποίησης, όπως οι στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, ένα Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, ένα κέντρο βραχύχρονης φιλοξενίας,
 • Κατασκευή νέου παιδικού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας στην Ανθούπολη
 • Διεύρυνση των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων των ΚΑΠΗ. Τα ΚΑΠΗ μετατρέπονται σταδιακά σε Κέντρα Δημιουργικών Δραστηριοτήτων για την Τρίτη ηλικία με δραστηριότητες που προωθούν την επαφή με την τέχνη και τον πολιτισμό, το θέατρο, το τραγούδι, την μουσική, το χορό.
 • Νέες συντονισμένες δράσεις σε συνεργασία με την Κοινότητα των ΡΟΜΑ για μια ολιστική προσέγγιση των προβλημάτων τους. Επικέντρωση σε προγράμματα αγωγής υγείας και μαθητικής διαρροής.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ευχάριστο περιβάλλον για δασκάλους και παιδιά

 • Η συντήρηση των σχολείων πέρασε στους δήμους από τις Νομαρχίες με τον νόμο του Καλλικράτη δημιουργώντας μια τεράστια υποχρέωση στους δήμους με ελάχιστους μεταφερόμενους πόρους.
 • Συνεχίζεται και μέσα στο 2020 θα ολοκληρώσουμε τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων πυρασφάλειας.
 • Το πιο φιλόδοξο σχέδιο είναι η αναβάθμιση των σχολικών αυλών. Ήδη έχουμε ξεκινήσει την ανακατασκευή σε κάποια σχολεία και βρισκόμαστε στη μελέτη για την αλλαγή των αυλών όλων των σχολείων. Επίσης συνεχίζουμε την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων και την διερεύνηση για την δημιουργία νέων χώρων γυμναστηρίων.
 • Προκηρύσσεται το 24ο δημοτικό σχολείο στην Τούμπα
 • Γίνεται καταγραφή των αναγκών για νέα νηπιαγωγεία έτσι ώστε να καλυφτούν οι ανάγκες που προκύπτουν από το νέο νόμο για τα νήπια . Μέσα το 2019 θα έχουμε τα αποτελέσματα και θα προχωρήσουμε σε μελέτες για νέα κτίρια νηπιαγωγείων
 • Ετοιμάζουμε εργολαβία για μετατροπή του κτηρίου της παλιάς παιδαγωγικής ακαδημία έτσι ώστε να φιλοξενήσει το 4ο ΕΠΑΛ (το χώρο έχει μισθώσει ο δήμος)
 • Διερευνούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να ετοιμάσουμε μελέτη για την μεταφορά του ειδικού σχολείου (ΔΑΔ)

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Λάρισα μια πόλη Ευρωπαϊκή

Από την πρώτη μέρα της θητεία που πέρασε ο στόχος ήταν η εξωστρέφεια της πόλης και του δήμου με την συμμετοχή σε σημαντικά πανελλήνια και Ευρωπαϊκά , γεγονότα, με ενεργό συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, και με την δημιουργία πανελληνίων θεσμών.
Για την επόμενη περίοδο στόχος είναι:

 • η διεύρυνση των συνεργασιών με τους φορείς της πόλης, με δράσεις και προγράμματα εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, σύνδεσης των ανέργων με την αγορά εργασίας
 • το πανεπιστήμιο των πολιτών να πάρει μόνιμη και θεσμική μορφή με νέα προγράμματα και θεσμικές συνεργασίες, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες του σε περισσότερους τομείς και καλύπτοντας βασικά θέματα όπως είναι τα θέματα δημοκρατίας, συμμετοχής, επιμόρφωσης αλλά και τα ευρύτερα θέματα εκπαίδευσης όπως τοπική ιστορία, η τέχνη, ο αθλητισμός, η κυκλοφοριακή αγωγή και άλλα.
 • μετεξέλιξη της πόλης σε κέντρο εκπαίδευσης και συνάντησης στελεχών πόλεων που ανήκουν στο δίκτυο της UNESCO.

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα – Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά δίκτυα
Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε την δημοτική αρχή δημιουργήσαμε Γραφείο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Στόχος της επόμενης θητείας είναι η δραστηριότητα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων να αναπτυχθεί περαιτέρω και να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να γίνει η Λάρισα κέντρο για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα της Αυτοδιοίκησης, αυτό θα γίνει με τη δημιουργία συνεχών πανελληνίων και διεθνών συνεδρίων και γεγονότων

Αδελφοποιήσεις
Ενεργοποιήσαμε τις παλιές αδελφοποιήσεις με διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων και προχωρήσαμε στην αδελφοποίηση με την πόλη Ανάπα της Ρωσίας και βρίσκεται σε εξέλιξη η αδελφοποίηση με το δήμο Μιραφλόρες του Περού, όπως και με το δήμο του Αβιάνο της Ιταλίας.
Στόχος της επόμενης θητείας είναι να ενεργοποιήσουμε ουσιαστικά όλες τις αδελφοποιήσεις που έχουν γίνει διαχρονικά από το δήμο Λάρισας τόσο με πολιτιστικούς, κοινωνικούς αλλά και αναπτυξιακούς στόχους.

Ο Διεθνής διαγωνισμός ιδεών για τον χώρο περιξ του Αρχαίου θεάτρου
Βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού ιδεών για τον χώρο γύρω από το Αρχαίο Θέατρο. Ο διαγωνισμός αυτός βάζει την Λάρισα στον διεθνή χάρτη των πόλεων.

Συμμετοχή σε πρωτοποριακά προγράμματα
Ο δήμος συμμετέχει σε κάθε πρωτοποριακό. Ο Στόχος είναι στην επόμενη θητεία ο δήμος να πρωτοπορήσει στα θέματα ΣΒΑΚ, , αφού είναι ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα που βρίσκεται σε φάση υλοποίησης ολοκληρωμένου σχεδίου ΣΒΑΚ, όπως και στα θέματα έξυπνης και ψηφιακής πόλης.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ
Ζωντανές συνοικίες και τα χωριά
Δώσαμε από την πρώτη μέρα ιδιαίτερη σημασία στα χωριά και στις συνοικίες της πόλης. Το πρώτο που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι οι συντηρήσεις. Ρίξαμε το βάρος στις συντηρήσεις με προτεραιότητα στις περιοχές οι οποίες είχαν χρόνια να συντηρηθούν. Από την άλλη πλευρά στοχεύσαμε στην ενεργοποίηση των πολιτών μέσα από τον πολιτισμό, τις λέσχες και τον αθλητισμό.
Στις συνοικίες Αγ. Σαράντα, Χαραυγή, Σταθμός, Αμπελόκηποι, Αγ Γεώργιος, Ιπποκράτης, Αλκαζάρ έχει αλλάξει το δίκτυο ύδρευσης και έγινε πλήρης ασφαλτόστρωση. Έγιναν σημαντικά έργα ασφαλτοστρώσεων σε όλες τις Συνοικίες της πόλης. Οι παιδικές χαρές αλλάζουν και μέσα στο 2019 θα αλλάξουν όλες. Έγιναν έργα συντηρήσεων (Άσφαλτος, πεζοδρόμια, πλατείες, οδοφωτισμού ) σε όλα τα χωριά. Έγιναν σημαντικές υποδομές στις επεκτάσεις (Αγ. Γεώργιο, Τούμπα, Αβέρωφ, Ν. Πολιτεία). Υπάρχουν έτοιμες εργολαβίες και ο στόχος είναι μέχρι το 2020 να έχουν συντηρηθεί όλες οι συνοικίες και τα χωριά.
Από την άποψη εκδηλώσεων οι κοινότητες ενισχύθηκαν έτσι ώστε να διοργανώσουν οποιαδήποτε εκδήλωση αποφάσισαν. Με την εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου ο στόχος είναι οι κοινότητες να αποκτήσουν και θεσμικό ρόλο διευρύνοντας σημαντικά την συμμετοχή των πολιτών

 

Leave a Reply